Prihlásenie

Regionálne semináre - komunitárne fondy na vývoj a inovácie

Vedeli ste, že:


Pozvánka a program na seminár | REGISTRÁCIA JE UZAVRETÁ


Príďte sa dozvedieť, že:

Európska komisia pripravila v rámci komunitárnych fondov na 2014-2020 (mimo štrukturálnych fondov EÚ) vyše 70 mld. eur, z ktorých je minimálne 15 mld. eur určených výhradne pre firmy na vývoj nových technológií, inovácie a rozvoj medzinárodných aktivít prostredníctvom programov Horizont 2020 a COSME.

Výhodou týchto programov je (na rozdiel od štrukturálnych fondov EÚ) ich transparentnosť, financovanie, flexibilita a administratívna jednoduchosť. Hoci prvé výzvy budú spustené až na začiatku roku 2014, radi by sme Vás v predstihu informovali, ako sa čo najlepšie pripraviť a nepremeškať prvé šance. Zároveň Vám predstavíme úspešné firmy, ktorým sa podarilo získať finančné prostriedky z týchto programov.

Slovenská republika v rámci členstva v EÚ priamo prispieva do týchto programov a preto záleží len na aktivite slovenských firiem, koľko z týchto prostriedkov sa dostane späť na Slovensko. Nestraťme tieto prostriedky a využime ich na rozvoj podnikania a inovácií v SR!


Pre koho sú semináre:

Podujatie je určené firmám akejkoľvek veľkosti, začínajúcim podnikateľom a start-upom, výskumným organizáciám, ktoré majú záujem o riešenie výskumu a vývoja v partnerstve s firmami alebo dodávkou pre firmy ako aj mediátorom v oblasti podnikania, výskumu a inovácií. Aby sme sa čo najviac priblížili firmám, organizujeme tentokrát regionálne semináre vo vybraných krajských mestách SR. Účasť na seminári je bezplatná.

Semináre sú organizované Podpornými štruktúrami 7. rámcového programu v SR a zastúpením Enterprise Europe Network v SR v spolupráci s lokálnymi spoluorganizátormi.


Kedy a kde:

Miesto a termín konania seminárov so začiatkom vždy o 9:00:


Program seminára:

09:00
Registrácia účastníkov
09:30
Otvorenie seminára
Organizátor / lokálni partneri
09:45
Inovujte a zúčastnite sa na vývoji nových technológií s podporou programu Horizont 2020

  • Horizont 2020 - doposiaľ najjednoduchší a najflexibilnejší program výskumu, vývoja a inovácií s rozpočtom vyše 70 mld. eur šitý na mieru aj firmám.
  • Nový nástroj pre MSP - Európska komisia pripravila nový flexibilný a jednoduchý nástroj na financovanie vývoja nových technológií a inovácií vo firmách formou individuálnych projektov (bez potreby ďalších partnerov) s rozpočtom najmenej 1,5 mld. eur.
  • Spoločné projekty v oblasti vývoja technológií a inovácií - príležitosť pre vývojové i priemyselné firmy. Až 20% prostriedkov (8,5 mld. eur) pre aplikovaný výskum a inovácie je rezervovaných pre financovanie firiem (najmä MSP).
  • Finančné nástroje realizované v spolupráci s Európskym investičným fondom (EIF) s rozpočtom 5 mld. eur.
  • Výsledky slovenských firiem v období 2007-2013 a výzvy do budúcnosti.

10:45
Viac pre podnikanie a internacionalizáciu
Prezentácia Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti, firiem a MSP - COSME
11:00
Ide to aj u nás ...
Prezentácia úspešnej firmy z regiónu realizujúcej projekt z komunitárnych fondov

  • ADDSEN, s.r.o. (seminár Bratislava, Nitra)
  • CEIT SK, s.r.o. (seminár Žilina)
  • SPINEA, s.r.o. (seminár Prešov)
  • INTERSOFT, a.s. (seminár Košice)
11:15
Kde získate bezplatnú podporu a pomoc?
Zastúpenie siete Enterprise Europe Network na Slovensku a podpora pre Horizont 2020
11:30
Otázky a odpovede / individuálne konzultácie

Kontakt:

Ivan FILUS, Národný kontaktný bod pre MSP, BIC Bratislava, Enterprise Europe Network
Tel: 02/ 5441 7515, 5441 7606, E-mail: filus@bic.sk
Web: www.bic.sk, www.een.sk, www.fp7.sk


Organizátori a partneri:

Organizátori:


Semináre sú spolufinancované:


Regionálni partneri seminárov


Spolupracujúce organizácie:


Pozvánka a program na seminár | REGISTRÁCIA JE UZAVRETÁ

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.