Európska komisia otvorila nové výzvy na podporu excelentnosti výskumu

27.08.2019