Nová publikácia: Fast Track to Innovation – Tipy pre úspešný návrh

02.08.2019