PODNIKANIE VO V4 V KOCKE

12.09.2019

Využite jedinečnú príležitosť a zvýšte konkurencieschopnosť vašej firmy účasťou na seminároch zameraných na obchodovanie vo V4.  Cieľom série podujatí je získať podstatné informácie na tému podnikania v krajinách Vyšehradského regiónu. Program podujatí je nasledovný:

Všeobecný úvod k podnikaniu v zahraničí
19.9.2019 / 9.00–13.00 hod.
Lektor: Branislav Príbojský

Obsah:
»» podnikanie v zahraničí - všeobecný úvod
»» porovnanie štátov všeobecne - V4 vs Ázia vs USA
»» začiatok podnikania na Slovensku vs začiatok
podnikania v zahraničí
»» expanzia - ako si vybrať štát do ktorého sa expanduje

Stratégia expanzie
23.9.2019 / 9.00–13.00 hod.
Lektor: Branislav Príbojský

Obsah:
»» kde si založiť prvú firmu - Slovensko vs zahraničie
»» príprava na expanziu
»» najväčšie chyby pri vstupe na zahraničný trh

Porovnanie krajín V4
25.9.2019 / 9.00–13.00 hod.
Lektor: Branislav Príbojský

Obsah:
»» V4 - porovnanie krajín
»» Maďarsko - založenie firmy, daňová oblasť, DPH
registrácia Sk firmy a získanie HU IČ DPH, virtuálne
sídlo, marketing, správanie sa trhu a zákazníkov,
porovnanie s ČR (všetky oblasti)

Kontakt

Slovak Business Agency
rp@npc.sk
dzurik@sbagency.sk

Registrácia otvorená:

https://www.npc.sk/sk/events/podnikanie-vo-v4-v-kocke/

Ukončenie registrácie 18.9.2019 do 13:00