Zapojenie sa do projektu EMPOWA BarCAmp "WOMEN ENTREPRENEURS in Horizon 2020"

30.07.2018

.

Cieľom Európskej komisie je podporovať účasť žien – podnikateliek  na európskom rámcovom programe pre výskum a inováciu Horizont 2020 a najmä na jej vlajkovom programe - nástroj pre MSP. Nástroj MSP je zameraný najmä na vysoko inovatívne a technologicky orientované malé a stredné podniky.

Medzinárodné projektové konzorcium EMPOWA vás pozýva na účasť na BarCamp v Bruseli 18. septembra, aby ste diskutovali o skúsenostiach, nápadoch a budúcich možnostiach podpory podnikateliek pre zástupcov  organizácií a združení z oblasti  podnikania, vedy a spoločnosti.

Kedy: 18.9.2018

Miesto prezentácie : Nemecké Severné Porýnie-Vestfálsko pre EU,

Rue Montoyer 47, 1000 Brusel

Čas:  9:00 - 15:30

BarCamp je otvorený formát udalostí bez preddefinovaných tém. Účastníci sú ochotní navrhnúť témy, ktoré sa uskutočnia v paralelných stretnutiach.

Viac informácií o nástroji pre MSP a možnosť registrácie nájdete na tejto webovej stránke: http://www.empowa.eu/