Národné schémy podpory

Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií (NITT SK)

NITT SK spočíva v podpore výskumno-vývojových aktivít, ktoré vychádzajú z konkrétnych potrieb podnikateľskej sféry. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery prepojenia a kooperácie akademickej obce, resp. vedecko-výskumnej činnosti s priemyselnou praxou. Projekt sa tak zameriava nielen na rozvoj samotnej akademickej a vedeckej oblasti, ale aj celej, poznatkovo orientovanej spoločnosti.

Ďalšie informácienptt.cvtisr.sk