EU Brokerage Event on KET* in Horizon 2020

07.06.2018 | Mainz, Germany
Focus on (*) Key Enabling Technologies

Slovak Business Agency v spolupráci s nemeckým partnerom siete EEN

si Vás dovoľujú pozvať na

kooperačné podujatie EU Brokerage Event on KET in Horizont 2020,

zamerané na podporné kľúčové technológie (KET – Key Enabling Technologies), ako aj tematické oblasti:

  •   nanotechnológie,
  •   biotechnológie,
  •   energeticky úsporné budovy,
  •   továrne budúcnosti,
  •   trvalo udržateľné spracovateľské odvetvia a mnohé iné.

Účastníci budú mať príležitosť prezentovať svoje vlastné koncepty a projekty, taktiež podujatie poskytuje možnosť stretnutia sa s podnikateľmi, predstaviteľmi vzdelávacích inštitúcii, výskumných organizácii počas B2B stretnutí s cieľom zdieľať spoločne nápady.

Kedy:  7.6. 2018

Kde:  Mainz, Germany

Registrácia je otvorená do 7.6.2018 na: https://kets2019.b2match.io/page-3191

Spoločnosti, ktoré majú záujem o kooperačné podujatia môžu kontaktovať priamo p. Lukáš Dzurík, Bratislava, EEN, e-mail: dzurik@sbagency.sk, telefón: +421 2 20 363 170