Kooperačné podujatia INNOFORM 2021

21.04.2021 | VIRTUAL
výroba nástrojov a priemyselného spracovania plastov

Kooperačné podujatie INNOFORM 2021 je organizované už po piatykrát a je súčasťou medzinárodného veľtrhu The INNOFORM 2021 TRADE FAIR . Organizátor má veľké skúsenosti so spájaním medzinárodných skupín výrobcov, distribútorov a špecialistov v oblasti výroby nástrojov a spracovania plastov, ako aj vo všetkých priemyselných odvetviach spojených s týmto používaním nástrojov.

Sektorové zameranie: 

 • Kovy
 • plasty
 • stroje
 • elektronika a elektrická energia
 • automobilový, železničný a letecký priemysel,
 • logistika,
 • domáce prístroje,
 • balenie,
 • automatizácia a robotizácia výroby,
 • IT riešenie pre priemyselný sektor,
 • recyklácia

Termín podujatia: 21.4.2021

Registrácia otvorená:  od 4.2.2021

Miesto: virtuálne 

Poplatky: zdarma 

Webová stránka podujatia:https://innoform-2021.b2match.io/

Po prihlásení na podujatie prosím uveďte Slovak Business Agency ako svoju „support office“. 

Pre viac informácií kontaktujte: 

Oľga Némethová, nemethova@sbagency.sk,  + 421 907 857 342 

RPIC Prešov, Lucia Krišová, lucia.krisova@rpicpo.sk, +421 915 930 307.