Kooperačné podujatie AquaMatch 2017

02.11.2017 | Amdsterdam, Holandsko

Slovak Business Agency v spolupráci s holandským partnerom siete Enterprise Europe Network pozývajú na

„Kooperačné podujatie AquaMatch 2017“

zamerané na vodný manažment, odpadové hospodárstvo, čističky odpadových vôd a úpravu vody a pôdy, vodné technológie a inovácie

Kedy:   2.11.2017

Kde:     Europa Foyer Amsterdam, Holandsko

Kooperačné podujatie sa bude konať v rámci holandského týždňa vody „Amsterdam International Water Week“. Bude sprevádzaný konferenciami, workshopmi a rozsiahlym programom, ktorý bude poskytovať veľa príležitostí podeliť sa o svoje vedomosti a skúsenosti, učiť sa od vodných profesionálov osvedčené postupy ako aj inšpirovať sa mnohými svetovými odborníkmi v oblasti vodného manažmentu a technológií.

Sektorové zameranie

 • Úprava vody, Opätovné použitie vody
 • Monitoring a senzoring
 • Voda a IKT
 • Vodný manažment
 • Voda a energia
 • H2020, Eurostars, LIFE
 • Partneri pre vodu

Prečo sa zúčastniť?

 • rozšírte sieť Vašich medzinárodných kontaktov
 • 15 minútové stretnutia
 • stretnite množstvo potenciálnych obchodných partnerov v krátkej dobe
 • oboznámte sa s aktuálnymi výzvami
 • vyberte si Vaše schôdzky a plánujte vopred
 • transfer poznatkov a technológií

Termín on-line registrácie: 1.11.2017

Webová stránka podujatia: https://www.b2match.eu/aquamatch2017

V prípade záujmu, kontaktujte Slovak Business Agency: Oľga Némethová, nemethova@sbagency.sk, +421 2 2036 32 70