Kooperačné podujatie "Future of Building 2019"

04.06.2019 | Viedeň, Rakúsko

 

Slovak Business Agency a RPIC Prešov v spolupráci s rakúskym partnerom siete Enterprise Europe Network

si Vás dovoľujú pozvať na kooperačné podujatie

FUTURE OF BUILDING 2019

 

Objavte najnovšie technológie, vymieňajte si nápady na projekty a nájdite nových partnerov pre spoluprácu.

Kedy:  4.-5.6.2019

Kde:  Austrian, Federal Economic Chamber, Viedeň, Rakúsko

Dvojdňové podujatie sa skladá z konferencie, seminárov a kooperačného podujatia zameraného na témy ako sú:

 • Smart City Viedeň, moderné mestské plánovanie (Smart City Vienna, modern urban planning)
 • Inteligentné, prepojené budovy (Intelligent buildings)
 • Nové konštrukčné metódy a robotika (New construction methods and robotics)
 • Nové stavebné materiály / komponenty a zostavy (New building materials / components and assemblies)
 • Energetická efektívnosť (nula, plus, pasívne domy) (Energyefficiency (zero, plus, passive houses))
 • Trvalo udržateľná a zelená architektúra (Sustainable and green building)
 • Drevené konštrukcie (Timber / wood construction)
 • Prírodné materiály a materiály s nulovými emisiami (Natural and zero emission materials)
 • Cesty a výstavba tunelov, dopravná infraštruktúra (Roads & tunneling, traffic infrastructure)
 • Inteligentná domácnosť a automatizácia v domácnosti (Smart home and home automation)
 • Digitalizácia (BIM) a VR (Digitalization (BIM) and VR)
 • Moderná rekonštrukcia v centre mesta (Modern inner-city refurbishment)
 • Sociálne a cenovo dostupné bývanie (Social and affordable housing)

Doterajších 1800 návštevníkov a rekordný počet 3 100 uskutočnených b2b stretnutí demonštrujú úspech tohto podujatia.

Viac informácií a registrácia na podujatie nájdete na webovej stránke:  https://buildings2019.b2match.io/.

Kontakt:

Oľga Némethová, SBA, nemethova@sbagency.sk; tel. 02/ 203 63 270

Mária Radvanská, RPIC Prešov, een@rpicpo.sk; tel. 051/75 60 330, 329