MBM Tourism Prague 2021

30.09.2021 | Virtual

 

Podnikáte v oblasti cestovného ruchu? Zúčastnite sa kooperačného podujatia MBM - Matchmaking business meetings Tourism Prague 2021 a nájdete si obchodného partnera. Druhý ročník MBM Tourism Prague bude prebiehať  formou virtuálnych rokovaní.  Využite časovo i finančne zaujímavé b2 podujatia na získanie nových medzinárodných obchodných partnerov v cestovnom ruchu.

Sektorové zameranie:

Asociácie, inštitúcie a klastre z oblasti cestovného ruchu

Cestovné kancelárie a agentúry

Hotely, reštaurácie, kúpele, wellness

Doprava a udržateľná mobilita

Digitálne riešenia pro cestovný ruch, podporné služby pro turizmus

Nové trendy, projektové partnerstvá

Kultúrne dedičstvo, reštaurovanie a renovácie

Termín podujatia: 30.9.-1.10.2021

Webová stránka: https://mbm-tourism-prague-2021.b2match.io/.

Po prihlásení na podujatie prosím uveďte Slovak Business Agency ako svoju „support office“.

Oľga Némethová, nemethova@sbagency.sk,  + 421 907 857 342