Online Brokerage Event ’HERE&NOW’

28.08.2020 | Virtual

 

Slovak Business Agency v spolupráci s maďarským partnerom siete EEN Obchodnou a priemyselnou komorou v Pecs-Baranya 

Si Vás dovoľujú pozvať na medzinárodné stretnutie podnikateľov onlilne v Maďarsku

pod názvom Tu a teraz! Poďme nájsť riešenie!

Kedy: 10. augusta - 31. december 2020

Sektové zameranie:

 • Chemický priemysel, plast, guma
 • Drevársky priemysel, výrobky za papiera
 • Výroba motorových vozidiel
 • Výroba elektriny a elektrických zariadení
 • Recyklácia a nakladanie s odpadmi
 • Strojárstvo, Obrábanie kovov , Povrchová úprava
 • Elektronika,  Senzorová technológia
 • Mechatronika, Automatizácia, Priemysel 4.0
 • Zdravotníctvo
 • Biotechnológia, Výskum, Farmaceutický priemysel,
 • Lekárska technológia, Diagnostika Starostlivosť o zdravie ľudí

Registrácia je otvorená na webovej stránke: https://ittesmost.b2match.io/ - stránka je v maďarskom jazyku ale po prepnutí na čestinu si môžete pozerať profily zúčastnených firiem

Kontakt: SBA, Slovak Business Agency, tel. 0907 857 342, E-mail: nemethova@sbagency.sk