Virtuálne kooperačné podujatie DRONETECH2020

06.11.2020 | Virtual
DRON – POMOCNÍK ČI HRAČKA PRE DOSPELÝCH

 

Slovak Business Agency v spolupráci s poľským partnerom siete Enterprise Europe Network Torun Regional Development Agency si Vás dovoľujú pozvať na

Virtuálne kooperačné podujatie DRONETECH2020

Kedy: Kooperačné podujatie bude prebiehať 6. a 7. novembra 2020 v čase od 10.00 – 15.00

Účasť na virtuálnom kooperačnom podujati DRONOTECH2020 je vopred naplánované stretnutie medzi dvoma partnermi. Spoločnosť, ktorá má záujem o účasť na takomto podujatí si vyplní profil, v ktorom predstaví svoju spoločnosť a v časti marketplace zadefinuje akého partnera hľadá a čo ponúka. Počítač spári prejavený záujem jednej aj druhej strany a pripraví harmonogram stretnutí, počas polhodinového stretnutia majú možnosť účastníci sa dozvedieť čo najviac o partnerovi. V prípade aktívnej účasti majú so sebou prospekty, prezentácie svojich výrobkov či priestorov na notebooku.

Je škoda, že sa tento rok organizuje virtuálne. Býva to počas konferencie alebo veľtrhu, v uzavretej spoločnosti bez prístupu verejnosti, kedy majú možnosť účastníci pozrieť si veľtrh  a navštíviť tak firmy, ktoré nie sú účastníkmi podujatia.

Podujatie sa organizuje každoročne počas veľtrhu Svetové stretnutie DroneTech, ktoré je ideálnym prostredím na zistenie toho, ako sa budú bezpilotné a autonómne technológie vyvíjať v nasledujúcich rokoch. Je určené tým, ktorí pôsobia v danej oblasti a majú záujem o stretnutie s ostatnými podobnými ľuďmi. Je to zoznámenie sa  so svetom systémov, ktoré sa v súčasnosti používajú v priemysle, doprave, rekreácii, bezpečnosti, vzdelávaní a vede a budú v budúcnosti bežné. Pre info môžete si pozrieť minulý ročník https://dronetech-2019.b2match.io/.

Ak si fanúšikom dronov alebo pôsobiš v oblasti:

  • výroba a distribúcia bezpilotných lietadiel;
  • dronské školy a služby;
  • veterné a fotovoltaické farmy;
  • fotografie, letecké snímky, kinematografia;

Registrácia je otvorená na webovej stránke: https://dronetech-2020.b2match.io/

Kontakt: Slovak Business Agency, Oľga Némethová, tel. 0907 857 342 E-mail: nemethova@sbagency.sk

Nikola Kačalová, RPIC Prešov, tel: 75 603 29, e-mail: nikola.kacalova@rpicpo.sk