"Visegrad in the Ring"

30.11.2017 | Budapešť, Maďarsko
Podujatie pre V4 Startup & Innovation Tour

 

Cieľom akcie je zjednotiť tvorcov politík v strednej a východnej Európe, nadnárodné korporácie a inovatívne začínajúce podniky počas súčasného predsedníctva Maďarskej vyšehradskej skupiny. Viac info o predsedníctve nájdete na webovej stránke http://v4.gov.hu/en.

Počas programu "V4 Startup and Innovation Tour" sa v boxovacom kruhu uskutočnia dve udalosti, ktoré budú inšpirovať regionálnu inováciu prostredníctvom spúšťania darwinizmu (kde nie sú len vynálezy, ktoré aj samotní vynálezcovia). Motor V8 je väčší ako V4, preto sú vítané aj ostatné krajiny (Maďarsko, Česká republika, Poľsko, Slovensko, Slovinsko, Rumunsko, Balkán, Rakúsko)!

4 sponzori budú presadzovať svoje potreby na boxerský prsteň a vyberú 2 finalistov.

8 začínajúcich podnikateľov sa rozdelí do 4 skupín, aby získali firemné ceny a regionálne uznanie.

Víťaz každej bitky získa (kredity, prístup k manažmentu, vstup do interných programov akcelerátora, bezplatné gadgety, bezplatné služby, signatúry LOI, používanie testovacích zariadení a mnoho ďalších ... rôzne výhody od rôznych podnikov).

 

V druhej časti „Get in the Ring - Budapest Final“ - Víťazi môžu získať až 800 000 EUR

V Bratislave, Prahe a Varšave sa budú konať semifinálové bitky, z ktorých 3 víťazi sa kvalifikujú na zápas v tomto finále s ďalšími 6 ťažkými regionálnymi súpermi.

Víťazi získavajú ceny: 800 000 EUR od spoločnosti Hiventures alebo iné peňažné odmeny a cenné výhody od spoločnosti GOOGLE, hlavného sponzora podujatia.

Cieľovou skupinou sú začínajúce podniky z každého odvetvia (hlavne z IKT, komunikácie, energetiky).
Program nájdete tu: https://visegradinthering.com/program.