Vyjadrenia k legislatíve

Iniciatívou Európskej komisie je prostredníctvom internetu zapojiť občanov, podnikateľov a inštitúcie do procesu tvorby európskej legislatívy. Každý môže priamo vstupovať do politického procesu, ovplyvniť európske zákony, podieľať sa na ich tvorbe a vytvárať priaznivejšie podnikateľské prostredie. Európska komisia chce lepšie porozumieť potrebám občanov a podnikateľov, získať prehľad o ich problémoch pri aplikovaní legislatívy Európskeho spoločenstva a politiky Komisie v praxi. To je hlavným cieľom nielen interaktívnej tvorby politiky, ale aj siete Enterprise Europe Network. Partneri siete na Slovensku sú jedným z kontaktných bodov, kde môžete nahlásiť svoj problém alebo postreh týkajúci sa predovšetkým legislatívy z podnikateľského prostredia v EÚ.

Ako to funguje?

Určite ste sa stretli so situáciami, keď Vám administratívne prekážky spôsobujú dodatočné náklady, trápi Vás znížená konkurencieschopnosť, strata zákaziek a času a príčinou je netransparentná legislatíva? Neváhajte, diskutujte, informujte o tom Európsku komisiu prostredníctvom nástrojov spätnej väzby. Tie využívajú internetové konzultácie, resp. on-line dotazníky, ktorých vyplnením participujete i Vy na tvorbe či pripomienkovaní európskej legislatívy.