Aj vďaka fondom EÚ spustila spoločnosť MultiplexDX revolúciu v testovaní rakoviny

01.12.2020

Čas a presnosť. Práve tie sú kľúčové pri liečbe jedného z najvážnejších a najobávanejších ochorení – rakoviny. A práve tie budeme môcť už o pár rokov získať vďaka slovenskému startupu MultiplexDX, ktorý vyvinul unikátnu, takmer 100-percentne presnú diagnostiku rakoviny prsníka. Vďaka podpore siete Enterprise Europe Network, najväčšej globálnej sieti podporujúcej malé a stredné podniky (MSP) a spolufinancovanej EÚ, a grantu zo schémy EIC Accelerator, bude test čoskoro k dispozícii pacientom.


Hoci dnes MultiplexDX pôsobí v Bratislave, príbeh spoločnosti sa začal písať viac ako 6 800 kilometrov odtiaľ, v New Yorku. Počas svojho pôsobenia na Rockefellerovej univerzite tu biochemik Pavol Čekan vyvinul inovatívnu metódu diagnostiky rakoviny prsníka. Spolu s ďalším slovenským vedcom Vladimírom Wolfom sa preto na prelome rokov 2015 a 2016 rozhodli založiť startup. A keďže sa obaja chceli už dlhšie vrátiť späť domov, vývoj revolučného testu presunuli na Slovensko.
 
Kým presnosť aktuálnych testov rakoviny prsníka sa pohybuje v rozpätí 50 - 90 percent, metóda vyvinutá Pavlom Čekanom ju posúva až na 98 %. „Metóda spočíva v tom, že ako prví sme sa rozhodli použiť dve technológie v jednom teste. Najskôr sa v rámci neho kvantifikujú biomarkery na tkanive. Potom sa vyreže presne tá časť rakovinového tkaniva, ktorá je dôležitá pre diagnostiku a nastavenie liečby. Toto tkanivo sa rozomelie, spraví sa sekvenácia a následne sa kvantifikácie biomarkerov porovnávajú, čiže dôjde ku krížovej validácii. A to všetko v rámci jedného testu,“ vysvetľuje Čekan.
 
Odborné poradenstvo k žiadosti o grant poskytla sieť  Enterprise Europe Network
 
Zakladatelia MultiplexDX vedeli, že ak chcú vývoj novej metódy dokončiť a dostať ju medzi pacientov, potrebujú financie. Už od založenia startupu sa snažili o získanie prestížneho grantu zo schémy EIC Accelerator. Po viacerých neúspešných pokusoch im začal so žiadosťou pomáhať Ivan Filus, Senior konzultant z Business and Innovation Centre Bratislava (BIC Bratislava), čo je partnerská organizácia siete Enterprise Europe Network. Sieť s 3 000 odborníkmi z viac ako 600 členských organizácií so sídlom v 60 krajinách po celom svete je cenným zdrojom podpory malých a stredných podnikov (MSP) pri prístupe k financovaniu a partnerstvám v rámci EÚ.
 
„Spoločnosti MultiplexDX sme poskytli poradenstvo, ktoré smerovalo k formálnej a administratívnej správnosti návrhu, ktorý pripravovali. Tieto návrhy sú veľmi komplexné a majú špecifické kritériá hodnotenia. Na základe nich sme sa spoločne snažili návrh vylepšiť tak, aby bol čo najúspešnejší,“ vysvetľuje Ivan Filus.
 
Keďže konkurencia je veľká a nároky vysoké, MultiplexDX získal 2,5 miliónový grant až na 10-ty pokus. Pavol Čekan to však nevníma ako negatívum, práve naopak. S každým ďalším prepracovaním návrhu sa totiž vylepšovala a rástla aj firma.
 
„Každý návrh sme využili na to, aby sme identifikovali potenciál rastu firmy. Spolu so žiadosťou o grant sa teda vyvíjal aj náš biznis plán. Raz sme pridali nové ciele, potom sme nabrali nových ľudí alebo sme sa rozhodli upgradovať produkt,“ vysvetľuje Čekan.
 
Práve s biznisovou časťou návrhu im pomáhala sieť Enterprise Europe Network v zastúpení Ivana Filusa. Najviac im pritom podľa slov Pavla Čekana pomohlo sprostredkovanie kontaktov na odborníkov. Na základe rady od rakúskeho experta vytvorili tzv. „onkologickú reťaz“ všetkých potenciálnych partnerov – od pacientskych organizácií, cez nemocnice a onkológov až po poisťovne a farmaceutické spoločnosti. „Od všetkých sme získali podporný list a dokázali, že máme podporovateľov po celom svete – vo Švajčiarsku, Nemecku, Holandsku, USA, Nórsku a mnohých ďalších krajinách. Následne sa nám podarilo grant získať,“ dodáva Čekan.
 
Sieť Enterprise Europe Network zabezpečila aj prístup k novým partnerom a expertom v odvetví
 
Aj v súčasnosti, v rámci implementácie projektu, pomáha sieť Enterprise Europe Network sprostredkovať konzultácie od najlepších expertov z danej oblasti. V rámci grantu totiž MultiplexDX získal aj tzv. inovačný koučing. „Na základe analýzy firmy sme vybrali súbor najvhodnejších koučov, MultiplexDX si z nich vybral a aktuálne pripravujeme koučingový plán,“ vysvetľuje Filus.
 
Kouč je expert v oblasti diagnostiky rakoviny a spoločnosti MultiplexDX pomôže najmä s nastavením záverečnej fázy projektu – uvedením na trh. Celkovo koučing potrvá 12 dní a rozdelený bude medzi minimálne dvoch odborníkov z rôznych krajín. „V budúcnosti sa tak s MultiplexDX opäť pozrieme na oblasti, v ktorých by potrebovali pomôcť a pomôžeme im vybrať a sprostredkovať koučing aj od druhého experta,“ uzatvára Filus.
 
MultiplexDX uvedie nový test rakoviny na trh približne o 3 roky. Dovtedy spoločnosť MultiplexDX vie, že môže počítať s pomocou siete Enterprise Europe Network.

 

Foto: MultiplexDX