O nás

Ako partneri siete EEN spájame odborné skúsenosti v oblasti cezhraničnej spolupráce so znalosťami z lokálneho prostredia za účelom podpory prieniku inovácií na nové trhy. Pomáhame tak vášmu podnikaniu rýchlejšie rásť, vytvárať nové obchodné partnerstvá a získať prístup k financiám.

V rámci služieb Enterprise Europe Network Slovensko poskytujeme predovšetkým internacionálnu podnikateľskú expertízu, a to v niekoľkých oblastiach:

  • Vyhľadávanie partnerstiev

Prostredníctvom prístupu k najväčšej európskej databáze obchodných príležitostí naši odborníci pomáhajú nadväzovať nové medzinárodné partnerstvá s vynikajúcim rastovým potenciálom. Databáza ponúka niekoľko tisíc obchodných a technologických profilov.

Vyhľadávanie partnerov

Organizujeme tiež rýchle a efektívne bilaterálne stretnutia pre obchodné spoločnosti, výskumné inštitúcie či univerzity ako pridanú hodnotu medzinárodných konferencií a veľtrhov, ktoré vám ušetria čas a peniaze.

Aktuálne podujatia

  • Poradenstvo

Poskytujeme poradenstvo v oblasti internacionalizácie a podnikateľskej spolupráce. Pomôžeme vám identifikovať najlepšie trhové príležitosti pre podnikanie a poradíme, ako expandovať  v medzinárodnom meradle. Konzultanti EEN Slovensko poskytujú taktiež poradenstvo týkajúce sa politík a legislatívy Európskej únie či ochrany duševného vlastníctva.

  • Inovačná podpora

Na základe našich dlhoročných skúseností dokážeme rozpoznať inovačný potenciál a pomôcť MSP premeniť ho na medzinárodný obchodný úspech. Inovačná podpora zahŕňa poradenstvo v oblasti prístupu k financovaniu výskumu a vývoja (európsky inovačný program Horizont Europe), ako aj služby zamerané na rast a realizáciu vašich inovácií.

Zastúpenie siete Enterprise Europe Network Slovensko pozostáva z týchto partnerov: