Na základe operačných štandardov siete Enterprise Europe Network sú služby tohto portálu (www.een.sk) poskytované len lokálnym klientom so sídlom v Slovenskej Republike. Ak ste zo zahraničia, prosíme, využite služby vášho lokálneho zástupcu siete Enterprise Europe Network.
 

Based on the Enterprise Europe Network operating standards, the services of this portal (www.een.sk) are provided only to local clients based in the Slovak Republic. If you are from abroad, please use the services of your local Enterprise Europe Network representative.