Podpora mladých inovatívnych firiem (startupy a scaleupy)

Európska komisia podporuje mladé inovatívne firmy

Malé a stredné podniky sú motorom rozvoja ekonomiky EÚ. Napriek tomu mladé firmy a start-upy pociťujú množstvo prekážok pri rozvoji. Z toho dôvodu cieľom tohto pilotného programu je podporiť ich rýchly rast, konkurencieschopnosť, prenikanie na zahraničné trhy či nájdenie talentovaných ľudí, riadenie spoločnosti vo fáze rastu, budovanie vodcovstva v rámci firmy, sieťovanie so správnymi partnermi, vďaka čomu firma dosiahne lepšie výsledky v krátkom časovom horizonte.

SCALE-UP: Hoci existuje viacero definícií pojmu scale-up, v rámci iniciatív EÚ sa pod týmto označením chápu rozvíjajúce sa (prevažne high-tech) firmy, ktoré hľadajú rast vo forme prístupu k trhom, obratu či zamestnanosti a spolupráce s veľkými spoločnosťami.

Okrem rozsiahlej agendy zameranej na podporu start-upom, sa pripravujú aj podporné aktivity pre firmy vo fáze scale-up.

Akú podporu poskytujeme scale-upom?

Na pomoc scale-upom spustila Európska komisia v rámci siete Enterprise Europe Network pilotnú aktivitu, ktorej cieľom je:

  • prehľad o podpornom ekosystéme pre scale-upy;
  • identifikácia perspektívnych scale-upov na národnej úrovni (aktivity bežia paralelne vo všetkých členských krajinách EÚ);
  • zmapovanie základných potrieb scale-upov;
  • príprava seminárov a školení pre sľubné mladé inovatívne firmy zamerané na prístup k trhom, financiám a zdrojom rastu;
  • aktívne poskytnúť podporu vybraným firmám vo forme poradenstva a koučingu zameraného na aktuálne potreby konkrétnych firiem, formou niekoľkodenného balíčka služieb šitého na mieru klientovi.

Všetky služby sú poskytované bezplatne a sú financované iniciatívou Enterprise Europe Network v rámci európskeho programu COSME.