Podpora pre EIC Accelerator

Mnohé firmy, ktoré získali financovanie z Európskej komisie na vývoj nových produktov, často nedostatočne využili potenciál pre jeho uvedenie na trh a následný predaj. Dôvodom boli menšie skúsenosti manažmentu s fungovaním trhov, prístupe k zákazníkom, využívaním vhodných distribučných kanálov, adekvátna ochrana a následné využívanie práv duševného vlastníctva, či samotné nastavenie vnútorných procesov vo firme vo fáze jej rastu (od finančných, cez technologické až po personálne).

Pre čo najlepšiu prípravu na následný biznis s novými produktami pre firmy, ktoré získali podporu prostredníctvom projektu EIC Accelerator (bývalý SME Instrument), pripravila Európska komisia expertov, ktorí budú formou koučingu bezplatne k dispozícii firme počas priebehu projektu.

Koučovia sú skúsení experti, vybratí a najatí Európskou komisiou na podporu rozvoja firiem, aby čo najlepšie nasmerovali jej manažment pri úspešnej komercializácii nových produktov na medzinárodných trhoch. V súčasnosti je v databáze približne 1000 koučov. Základnou podmienkou pre zaradenie kouča do databázy je jeho skúsenosť s riadením inovatívnej firmy. Firmy budú mať nárok na koučing, ktorý bude firme bezplatne poskytnutý v rozsahu až 12 dní.

Cieľom celého procesu je minimalizovať administratívnu záťaž pre firmu, aby sa mohla sústrediť na priebeh projektu a vlastný biznis. Pre firmy oprávnené získať koučing, je k dispozícii sieť Enterprise Europe Network, ktorá bezplatne poskytne asistenciu prostredníctvom vyškolených expertov – key account managerov (KAM), ktorí sú firme k dispozícii pre výber kouča, podporu pri realizácii koučingu a asistenciu pri realizácii samotného projektu (najmä pre finančné a administratívne otázky). Aktivity KAM ako aj koučov sú pre firmu bezplatné a sú financované z programu Horizont 2020 mimo rozpočtu projektu SME Instrument firmy.

Kontakt: Ivan FILUS, BIC Bratislava, Enterprise Europe Network

KAM coordinator, Horizon 2020 NCP Innovation in SMEs

T: 02/323 327 11, E: filus@bic.sk