Naše výsledky

Od spustenia siete Enterprise Europe Network v apríli 2008 realizujeme pre našich klientov množstvo aktivít, ktoré smerujú k nadviazaniu medzinárodných partnerstiev, podpore inovačnej kapacity a rozvoju firiem na zahraničných trhoch.

Podpora klientov v číslach:

  • takmer 200 informačných podujatí a seminárov pre vyše 6000 účastníkov,
  • vyše 7000 odpovedí na otázky,
  • takmer 1000 hĺbkových konzultácií na podporu internacionalizácie a inovácií,
  • viac ako 160 medzinárodných partnerských podujatí a podnikateľských misií, na ktorých sa zúčastnilo vyše 4300 firiem, pre ktoré sme sprostredkovali vyše 11000 stretnutí,
  • spracovanie takmer 500 kooperačných profilov, ktoré boli distribuované a propagované vo viac ako 60 krajinách,
  • podpora pri uzavretí vyše 150 zmlúv o medzinárodnej spolupráci a európskych projektoch.

Sieť Enterprise Europe Network bude realizovať aktivity aj v nasledujúcich rokoch. Je to príležitosť pre malé a stredné podniky využiť kapacity Európskej komisie pre získanie informačne a asistenčnej podpory v medzinárodnom podnikaní.