Naše výsledky

Od spustenia siete Enterprise Europe Network v apríli 2008 realizujeme pre našich klientov množstvo aktivít, ktoré smerujú k nadviazaniu medzinárodných partnerstiev, podpore inovačnej kapacity a rozvoju firiem na zahraničných trhoch. Podpora klientov v číslach:

  • viac než 230 informačných podujatí a seminárov pre vyše 7500 účastníkov,
  • vyše 6600 odpovedí na otázky,
  • takmer 1200 hĺbkových konzultácií na podporu internacionalizácie a inovácií,
  • viac ako 300 medzinárodných partnerských podujatí a podnikateľských misií, na ktorých sa zúčastnilo vyše 5300 firiem, pre ktoré sme sprostredkovali vyše 14000 stretnutí,
  • spracovanie viac než 600 kooperačných profilov, ktoré boli distribuované a propagované vo viac ako 60 krajinách,
  • podpora pri uzavretí 240 zmlúv o medzinárodnej spolupráci a európskych projektoch.
  • rozvoj inovačného manažmentu vo viac ako 110 firmách a 10 účastníkoch schémy SME Instrument

Sieť Enterprise Europe Network bude realizovať aktivity aj v nasledujúcich rokoch. Je to príležitosť pre malé a stredné podniky využiť kapacity Európskej komisie pre získanie informačnej a asistenčnej podpory v medzinárodnom podnikaní.