Podpora inovačného manažmentu

Bezplatné expertné služby na mieru pre slovenské inovačné MSP

Európska komisia spustila v roku 2014 podporné opatrenia pre firmy, ktoré chcú inovovať (teda pripraviť nové produkty, zaviesť nové služby, zdokonaliť technologické postupy, zlepšiť spôsob predaja, upraviť riadenie firmy alebo jej štruktúru) a uspieť na trhoch aj mimo Slovenska. Ročne môže získať takúto podporu až 50 slovenských firiem. Ak máte záujem, kontaktujte nás!

Prekážkou efektívneho využívania nových nápadov v podnikaní je často nedostatočný inovačný manažment, ktorý zlyháva v procese výberu správnych myšlienok, organizačnej štruktúre, motivácii zamestnancov, patentovej ochrane, využívaní licencií, marketingu inovácií či zabezpečení finančných prostriedkov pre ich rozvoj.

Práve z tohto dôvodu Európska komisia pripravila prostredníctvom siete Enterprise Europe Network služby podpory inovačného manažmentu pre MSP s cieľom zabezpečenia ich rastu a rozvoja konkurencieschopnosti založenej na inováciách.

Služby pre rozvoj Vášho podnikania 

Experti s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti podpory podnikania a inovácií Vám radi bezplatne poskytnú svoje kapacity v niektorej z nasledovných oblastí, podľa Vašich potrieb a výberu:

  • podpora prípravy inovačnej stratégie a manažérskych opatrení pre rozvoj firmy,
  • nastavenie efektívnych procesov riadenia ideí - od výberu inovatívnych myšlienok, cez zadefinovanie projektov až k uvedeniu produktov na trh,
  • propagácia produktov a služieb na európskych a globálnych trhoch,
  • využitie európskych zdrojov financií na vývoj nových produktov, ich uvedenie na trh a rozvoj podnikania (program Horizont 2020, úverové a investičné nástroje s podporou EÚ),
  • ochrana a využívanie práv duševného vlastníctva.

Navyše získate zhodnotenie výkonnosti firmy v oblasti inovačného manažmentu prostredníctvom renomovaného nástroja IMP3rove Assessment, ponúkajúceho porovnanie s konkurenciou a najrýchlejšie rastúcimi firmami v konkurencii (benchmarking) s takmer piatimi tisíckami firiem z celého sveta v rôznych aspektoch riadenia firmy. 

Služby sú realizované bezplatne skúsenými expertami spoločnosti BIC Bratislava, z ktorých každý má minimálne 15 ročnú skúsenosť v oblasti podnikania a inovácií a certifikát na použitie hodnotiaceho nástroja IMP3rove, ktorý je vyvinutý pre Európsku komisiu poprednou globálnou konzultačnou spoločnosťou A.T. Kearney.

Kontakt

Na Slovensku v rámci Enterprise Europe Network realizuje služby BIC Bratislava. V prípade záujmu o ďalšie informácie alebo služby nás kontaktujte na nižšie uvedených kontaktoch.