Inovácie

Misia Enterprise Europe Network je podporovať inovatívne spoločnosti zo Slovenska presadzovať sa vo svete. Viaceré zo služieb sú zamerané na identifikovanie a rozvoj inovačného potenciálu spoločností.

Viete, ako naložiť s novými nápadmi? Prinesieme vám Inovačný manažment a naučíme, ako najlepšie nápady rozoznať a pretaviť na projekt.

Potrebujete tréning v špecifických oblastiach? V prípade účasti v nástroji SME Instrument vám zabezpečíme profesionálny Koučing s expertmi z celej Európy.

Máte vlastné produkty alebo nápady? Nenechajte si ich ukradnúť konkurenciou a poraďte sa s nami o ochrane vášho duševného vlastníctva.