Podmienky používania

Súbory cookies

Za účelom zlepšenia poskytovaných služieb používajú stránky Enterprise Europe Network Slovensko súbory cookie. Používaním súborov cookies nedochádza k porušovaniu zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, nakoľko ich používaním nie sú zhromažďované osobné údaje a ani nie sú poskytované tretím stranám. Každý užívateľ prezeraním webovej stránky Enterprise Europe Network Slovensko súhlasí s ich používaním a ukladaním do jeho prehliadača a svoj súhlas prejavuje ďalším prezeraním našej webovej stránky.

Čo je súbor cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo inom zariadení, na ktorom je webová stránka prehliadaná. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a nastaveniach (ako sú prihlasovacie meno, jazyk a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookies?

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

Ako kontrolovať a mazať súbory cookies?

Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať z vášho počítača, alebo iného zariadenia, ktoré používate na prehliadanie webových stránok. Podrobnosti nájdete na stránke aboutcookies.org.  Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie?

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma v základnom nastavení.

Registrácia na stránke

Vo väčšine prípadov je možné používať a prehliadať webovú stránku bez poskytnutia osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Iba pri niektorých špecifických službách je požadovaná registrácia, pri ktorej používateľ poskytne svoje osobné údaje. V takomto prípade poskytnutie osobných údajov a akýchkoľvek ďalších informácií používateľom považuje za udelenie súhlasu na spracovávanie týchto informácií a osobných údajov na účely súvisiace s aktivitami zabezpečovanými Enterprise Europe Network a to v rozsahu poskytnutých osobných údajov a informácii a na dobu, pokiaľ bude trvať účel spracovávania poskytnutých osobných údajov a informácií.

Údaje uvedené na stránke

Príprave tejto webovej stránky sa dôsledne venuje tím Enterprise Europe Network a neustále sa snaží zabezpečovať presnosť informácií, avšak nie je možné zaručiť ani potvrdiť ich vyhovujúcu kvalitu alebo vhodnosť na určitý účel a tiež zaručiť, že informácie a materiály nachádzajúce sa na tejto webovej stránke sú bezchybné alebo presné. V rozsahu, ktorý povoľuje platná legislatíva, Enterprise Europe Network nenesie žiadnu zodpovednosť za priame, nepriame alebo následné škody alebo straty, spojené so vstupom a použitím tejto webovej stránky, ako aj za informácie a materiály, ktoré obsahuje.

Európska komisia a jej agentúry

Európska komisia, ani žiadna osoba konajúca v mene Európskej komisie nie je zodpovedná za použitie informácií obsiahnutých na tejto stránke. Názory uvedené na tejto stránke sú názormi autora a nemusia nevyhnutne odrážať politiky Európskej komisie.Táto stránka a jej tvorcovia nenesú žiadnu zodpovednosť ani iným spôsobom neručia za konanie, rozhodnutia a iné opatrenia uskutočnené Európskou komisiou, jej orgánmi a/alebo agentúrami ako aj príjemcami a tretími stranami.