Podujatia

2017

September

Kooperačné podujatie FOR ARCH 2017

22.09.2017
Praha, Česká republika

VIA Fórum 2017

25.09.2017 do 26.09.2017
Košice, Slovensko

Medzinárodné fórum mechatroniky

27.09.2017
Linz, Rakúsko

Seminár Trendy v plastikárskom priemysle

28.09.2017
Veľká Lomnica, SR

Slovak - German Innovation Day 2017

28.09.2017
Bratislava, Slovensko

Európska Noc výskumníkov 2017 - 11. ročník festivalu vedy na Slovensku

29.09.2017
Bratislava, Banská Bystrica, Žilina, Košice, Poprad a Tatranská

Október

Kontakt-Kontrakt 2017

09.10.2017 do 10.10.2017
Brno, Česká Republika

BIOTECH CLUSTER SME MISSION

10.10.2017 do 13.10.2017
Jokohama, Japonsko

Kooperačné podujatie Meet In Italy for Life Sciences 2017

11.10.2017 do 13.10.2017
Turín, Taliansko

Ville - Intelligentné mesto 2017

24.10.2017
Bratislava, Slovensko

November

Kooperačné podujatie AquaMatch 2017

02.11.2017
Amdsterdam, Holandsko

Workshop: Circular economy in automotive industry

06.11.2017 do 07.11.2017
Bratislava

ICT Proposers Day 2017

09.11.2017 do 10.11.2017
Budapešť, Maďarsko

CEE Automotive Supply Chain 2017

14.11.2017 do 15.11.2017
Žilina, Slovensko

December

Obchodná misia do Hanoja - Vietnam

10.12.2017
Hanoj, Vietnam