Sieť EEN

Enterprise Europe Network (EEN) predstavuje najväčšiu sieť na podporu malých a stredných podnikov (MSP) s nadnárodnými ambíciami. Enterprise Europe Network združuje viac ako 600 organizácií s 3000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo vyše 60 krajinách. Partnerské organizácie po celom svete predstavujú obchodné a priemyselné komory, technologické centrá či výskumné inštitúcie.

„Pomáhame ambicióznym podnikom inovovať a medzinárodne rásť.“

    Sieť Enterprise Europe Network bola založená vo februári 2008 na základe iniciatívy Európskej komisie. Projekt je spolufinancovaný prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov (COSME), ktorého aktuálne programové obdobie predstavuje roky 2022 – 2025.