Sieť EEN

Enterprise Europe Network (EEN) predstavuje najväčšiu sieť na podporu malých a stredných podnikov (MSP) s nadnárodnými ambíciami. Enterprise Europe Network združuje viac ako 450 organizácií so skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo vyše 40 krajinách. Partnerské organizácie po celom svete predstavujú obchodné a priemyselné komory, technologické centrá, výskumné inštitúcie či inovačné agentúry.

„Pomáhame ambicióznym podnikom inovovať a medzinárodne rásť.“

    Medzinárodní obchodní experti siete Enterprise Europe Network majú skúsenosti a zdroje, aby pomohli vášmu podnikaniu rásť. Bez ohľadu na sektor podnikania, konzultanti siete EEN poskytujú poradenstvo v oblasti najlepších príležitostí na trhu, ktoré vám pomôžu expandovať do zahraničia.Sieť Enterprise Europe Network bola založená vo februári 2008 na základe iniciatívy Európskej komisie. Projekt je spolufinancovaný prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov (COSME), ktorého aktuálne programové obdobie predstavuje roky 2022 – 2025.