Práva duševného vlastníctva

Máte vlastné produkty, služby, technológie alebo nosíte v hlave inovatívne nápady? Chcete vstúpiť na medzinárodné trhy a neviete kde začať? Nenechajte si ukradnúť nápady konkurenciou a poraďte sa s nami o ochrane vášho duševného vlastníctva.

Patent, úžitkový vzor alebo dizajn? Predstavíme vám základné možnosti a spôsoby pri ochrane duševného vlastníctva. Vypočujeme si vaše nápady alebo prezrieme technológie a poradíme, aké spôsoby ochrany sú relevantné a na koho sa obrátiť. Dlhodobo spolupracujeme s Úradom Priemyselného vlastníctva, Centrom vedecko-technických informácií SR ako aj s viacerými overenými patentovými zástupcami. Tiež máme v tíme European IP Helpdesk ambasádora, ktorý sprostredkúva aktivity IPR Helpdesku na Slovensku.

European IP Helpdesk

Ako European IP Helpdesk Ambassador vám zodpovieme na základné otázky, zabezpečíme bezplatné materiály a tréningy, týkajúce sa najaktuálnejších tém v oblasti ochrany duševného vlastníctva. V prípade, že máte vaše produkty ochránené, pomôžeme vám nájsť nové medzinárodné trhy a príležitosti na export. Vaše výrobky radi zaradíme do našich databáz, kde budú prístupné potenciálnym zahraničným partnerom.

Helpline linka podpory

Pre konkrétne otázky týkajúce sa duševného vlastníctva poskytuje IPR Helpdesk linku prvého kontaktu. V čom Helpline pomáha?

  • poskytnutie užívateľsky prívetivých služieb v anglickom jazyku zrozumiteľných aj pre osoby, ktoré nie sú v oblasti ochrany duševného vlastníctva zorientované,
  • zodpovedanie zaslaných otázok do 3 pracovných dní,
  • možnosť revízie dohôd a zmlúv,
  • konzultácie duševného vlastníctva v európskych projektoch,
  • priama orientácia na biznis,
  • ... a to všetko úplne bezplatne.

Obráťte sa na miestne zastúpenie siete Enterprise Europe Network alebo na European IP Helpdesk a požiadajte o pomoc pri identifikácii, ochrane a komercializácii vášho duševného vlastníctva.

Všeobecné informácie v slovenskom jazyku: ipr@een.sk a Helpline (v anglickom jazyku): +352 25 22 33-333