Legislatíva a štandardy EÚ

Potrebujete informácie o tom, ako právne a administratívne opatrenia EÚ vplývajú na vaše podnikanie? Sieť expertov Enterprise Europe Network Vám môže pomôcť nájsť cestu v právnom bludisku legislatívy EÚ, týkajúcej sa podnikania.

  • Radi Vám poskytneme informácie o tom, čo je nové v právnych predpisoch EÚ, upozorníme Vás na tendre, prípadne sa môžete bezplatne zúčastniť na našich seminároch a odborných školeniach.
  • Pomôžeme Vám zorientovať sa v európskej legislatívne, politikách a programoch, týkajúcich sa Vášho podnikania, a ukážeme Vám, ako ich môžete nechať pracovať vo Váš prospech.
  • Sprostredkúvame informácie o európskych smerniciach, nariadeniach, normách, verejných sektorových tendroch a možnostiach financovania a podnikania.

Taktiež poskytujeme odborné informácie o zahraničných trhoch pre firmy, ktoré vyvážajú alebo plánujú dovoz zo zahraničia.

Na stránke Enterprise Europe Network prinášame základné informácie o nasledovných oblastiach:

  • CE značenie - mnoho výrobkov uvádzaných na trh EÚ je označené značením CE. Označenie CE - čo to vlastne znamená?
  • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) - starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je nezastupiteľnou povinnosťou a zodpovednosťou zamestnávateľa a všetkých vedúcich pracovníkov
  • Nástroje spätnej väzby - iniciatívou Európskej komisie je prostredníctvom moderných technológií (najmä internetu) zapojiť občanov, podnikateľov a inštitúcií do procesu tvorby európskej legislatívy.