Verejné obstarávanie

V tejto sekcii zverejňujeme aktuálne tendre, publikované na oficiálnych portáloch EÚ. Na Vašu žiadosť môžeme vyhľadať aktuálne verejné obstarávanie, vyhlásené v rámci konkrétnych subjektov, orgánov a inštitúcií EÚ alebo Slovenskej republiky.Ponuky z verejného obstarávaniaNa našej stránke nájdete vybrané tendre z verejného obstarávania v EÚ.Denný spravodajca o tendroch v EÚKompletný prehľad nájdete na TED (Tenders Electronic Daily). TED je on-line verzia „Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie“ venovaná európskemu verejnému obstarávaniu.TED poskytuje voľný prístup k obchodným príležitostiam z Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru a mimo neho. Aktualizuje sa päťkrát týždenne s približne 1 700 oznámeniami o verejnom obstarávaní. Oznámenia o obstarávaní je možné prehliadať, vyhľadávať v nich a triediť podľa krajiny, regiónu, odvetvia a ďalších hľadísk. Informácie o každom dokumente verejného obstarávania sú uverejnené v 24 úradných jazykoch EÚ. Všetky oznámenia od inštitúcií Európskej únie sa v týchto jazykoch uverejňujú v úplnom znení.