Financovanie

Problematika financovania malých a stredných podnikov, začínajúcich podnikateľov či výskumných a vývojových organizácií je stále aktuálnou otázkou, ktorá je predmetom riešenia politík Európskej únie, ako aj jej inštitúcií.Zdroje financovania, možnosti získania finančnej podpory na miestnej, národnej či európskej úrovni sú najčastejšími otázkami podnikateľov, s ktorými vám ako partneri siete Enterprise Europe Network Slovensko vieme pomôcť. Poskytujeme stručný prehľad zdrojov, z ktorých je možné čerpať financie v Slovenskej republike.