Ako dostať inovatívne technológie z univerzít priamo do praxe?

20.06.2019

Dňa 30.5.2019 sa uskutočnila konferencia Techsummit 2019 s podtitulom Don´t miss the future. Súčasťou tejto medzinárodnej konferencie bolo aj podujatie pripravené v rámci projektu AMiCE, Kooperácia univerzít a priemyslu so zameraním na cirkulárnu ekonomiku a pokročilú výrobu v praxi.

Univerzity majú hodnotný intelektuálny kapitál, z ktorého by mala profitovať celá spoločnosť. Výrobné podniky sú zase poháňané vyššou efektivitou procesov, kratšou dodacou lehotou a nižšími výrobnými nákladmi. Spoluprácou môžeme dosiahnuť výrazné zrýchlenie vo vývoji a zavádzaní unikátnych patentov priamo do výrobných podnikov. Výskumnej práci univerzít možno poskytnúť nový rozmer, keď nadviaže spoluprácu s praxou. Seminár priniesol niekoľko zaujímavých prednášok na tému cirkulárnej ekonomiky a pokročilej výroby.

Galéria z podujatia:

Foto: Techsummit