Ako vyhľadávať obchodné známky a dizajny?

07.01.2019

Európska iniciatíva IPR Helpdesk vydala Príručku k vyhľadávaniu obchodných známok a dizajnov

Dostupná na stiahnutie tu.