Aktuálne možnosti kaskádových grantov – august 2021

13.08.2021

Na tomto odkaze nájdete prehľad aktuálne otvorených výziev na kaskádové financovanie z bežiacich projektov programu Horizont 2020, ktoré majú termíny uzávierok v najbližších týždňoch a môžu sa ich zúčastniť aj slovenské subjekty. Niektoré z nich sa uzatvárajú už koncom augusta 2021.

 

Z nových výziev obsahuje prehľad tohto mesiaca napríklad podporu pre projekty vedené ženami v sektore obnoviteľného vykurovania a chladenia, akcelerátor EIT Climate, ďalšie možnosti v oblastiach Next Generation Internet, škálovací program pre start-upy v sektore fintech, technológie na báze AI a dát z pozorovania Zeme, nové výzvy pre výrobný sektor, či podporný program pre talentovaných vývojárov AI aplikácií alebo neziskové organizácie pracujúce s témou rodovej rovnosti.

 

Vo všeobecnosti sú kaskádové granty orientované na malé a stredné podniky a start-upy. Niektorých projektov sa však môžu zúčastniť aj iné organizácie (ako napr. výskumné inštitúcie, neziskové organizácie, Digitálne inovačné huby), či inovátori – jednotlivci. Podmienky oprávnenosti žiadateľov, témy a oprávnené aktivity si definuje každý projekt sám. Všetky podstatné informácie o podmienkach účasti sú zverejnené na webových stránkach jednotlivých projektov a nájdete ich väčšinou zhrnuté v dokumente s názvom Guidlines for Applicants.

 

V prípade otázok kontaktujte Národný kontaktný bod pre Európsku radu pre inovácie alebo NCP pre príslušný tematický klaster programu Horizont Európa.