Aktuálne ponuky na kooperáciu od (16. - 31.12 2016)

13.01.2017

Databáza ponúk na partnerstvo POD – Partnering Opportunities Database

Databáza POD je jedným z bezplatných nástrojov siete Enterprise Europe Network pre obchodnú spoluprácu,  podporu prenosu inovácií medzi firmami, univerzitami a výskumnými inštitúciami. Vstupy do databázy - kooperačné a technologické ponuky a požiadavky - sú vkladané prostredníctvom členských organizácií siete Enterprise Europe Network v celej Európe.

Databáza ponúka dve možnosti

- zverejnenie profilu Vašej firmy v databáze,

- získavanie kontaktov na zverejnené ponuky zahraničných podnikateľov v databáze.

Na  webovej stránkehttp://een.ec.europa.eu/  si môžete pozerať najnovšie ponuky na partnerstvo.

V prípade záujmu o výber adresy z databázy je potrebne vyplniť tzv. Expression of Interest (EoI), kde treba v anglickom jazyku vyplniť formulár a odpovedať na otázky:

- In what type of technology, business or research collaboration are you interested in?

- What type of further information do you need?

- Presentation of the Interested Company

Vypracované odpovede spolu s kontaktnými údajmi Vašej firmy zasielajte na adresu:

Oľga Némethová, Slovak Business Agency, Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, 

tel. 02/20 36 32 70, E-mail: nemethova@sbagency.sk

Prehľad aktuálnych ponúk za mesiac december 2016

A.02 Lesníctvo a ťažba dreva

BRNL20161201001

Dánska spoločnosť hľadá majiteľov píl z východnej Európy, ktorý by boli schopní rezať tvrdé tropické drevá z amazonskej oblasti na výrobu podláh, okenných profilov, obloženie a iných stavebných drevených výrobkov v rámci zmluvy o poskytovaní služieb.

BRRO20161228001

Rumunsky výrobca a distribútor medu, ktorý dodáva svoje produkty do včelárskych obchodov, výrobcom kozmetiky a potravín chce rozšíriť svoje aktivity a hľadá pestovateľov divokej ruže a gaštanového peľu na základe distribučnej spolupráce.

C.16 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku

TODE20161102002

Nemecká spoločnosť vyvinula inovatívny typ ľahkých trubiek vyrobených  z dyhy, ktoré sú v rovnakom čase ušľachtilé a stabilne a sú do dĺžky 6 metrov. Hľadá partnerov na uzatvorenie dohôd o  technickej spolupráci.

C.17 Výroba papiera a papierových výrobkov

BRPL20161221003

Poľská spoločnosť, pôsobiaca v papierenskom priemysle viac ako 15 rokov, s vlastnými výrobnými halami, hľadá príležitosť zapojiť sa do projektu nových výrobkov na báze celulózy, a ponúka premiestniť výrobu do jej priestorov.

C.18 1 Tlač a reprodukcia záznamových médií

BRPL20160902001

Poľská spoločnosť, zaoberajúca sa distribúciou 3D tlačiarni hľadá výrobcov, ktorý majú záujem preraziť na poľský trh na základe distribučnej zmluvy. Spoločnosť hľadá inovatívnych výrobcov na rozšírenie svojho portfólia na dlhodobú spoluprácu.

C.20.1.4 Manufacture of other organic basic chemicals

BRPL20161220002

Poľská spoločnosť, ktorá ma skúsenosti v oblasti hnojív a poľnohospodárskych chemikálií vrátane látok, ktoré podporujú pestovanie a šľachtenie hľadá inovatívneho výrobcu hnojív, pesticíd a stavebnej chémie, ktorý má záujem distribuovať tieto výrobky na poľskom trhu.

C.27 Výroba elektrických zariadení

BRES20161209003

Španielska obchodná spoločnosť, ktorá ma veľký sortiment elektrického materiálu interiérového a exteriérového osvetlenia, sanity, domácich spotrebičov a kuchynského nábytku, hľadá výrobcov mini barov a malých chladničiek pre turistický priemysel.

BRPL20161021001

Skúsený poľský distribútor ponúka káblové a ďalšie elektrické zariadenia ako aj elektrické a zámočnícke práce pre námorný priemysel, hľadá výrobcov a dodávateľov, ktorí majú záujem vstúpiť na poľský trh.

C.28 Výroba strojov a zariadení i. n.

BRES20161216002

Španielska spoločnosť, zaoberajúca sa výrobou zariadení pre fontány a súvisiace systémy  pre architektonické vodné systémy pre okrasné fontány, hľadá inštalatérov fontán vo forme subdodávky.

BRFR20161212001

Francúzska spoločnosť, zaoberajúca sa vývojom a výrobou nádob na pohonne systémy, hľadá v rámci subdodávok výrobcu hliníkových odliatkov pre námorný priemysel. Partner  by mal byt schopný v rámci subkontraktingu vyrábať veľké  1 meter vysoké a sto kilogramov ťažké hliníkové odliatky.

C.31 Výroba nábytku

BRBE20161125001

Belgická obchodná spoločnosť, ktorá práve získala konštrukčné práva novo vyvinutej inovatívnej detskej stoličky, hľadá výrobcov kovových aj drevenených častí ako sú sedadlá pomocou rotačnej techniky, opierky a pod.

C.32 Iná výroba

BRPL20161215001

Poľský vývojár elektronických stolných hier hľadá spoločnosť, ktorá by vyrobila plastové diely, ktoré môžu byť ďalej naplnené elektronikou (LED svetlami, drôtmi a pod. Hra sa skladá z interaktívnych predmetov ako sú vozidlá, semafore, deti môžu kontrolovať zmeny pomocou softvéru, vyvinutého firmou.

BRUK20161214001

Britská spoločnosť hľadá výrobcov balíkov plne vodivých sklených vlákien. Balíky by mali byť 22 kg, zlisované do 500x500x500 mm so stredným priemerom vlákna 1.8-2.2. mikrónov. Firma, ktorá je vlastníkom viacerých patentov a prestížnych ocenení hľadá partnera na výrobnú spoluprácu.

BRPL20161216001

Poľská spoločnosť, aktívna na poli obnoviteľných zdrojov energie, hľadá výrobcov pecí veľkostí10-45 kW a 100-1000 kW na spaľovanie biomasy, peliet, krbov na základe výrobnej spolupráce.

F.43 Špecializované stavebné práce

TOCZ20161101001

Česká spoločnosť, ktorá sa špecializuje na stavebné a murárske práce vyvinula inovatívne bezpečnostné zariadenie  proti zemetraseniu, účinkom vibrácii a partnerom ponúka licenčnú zmluvu.

BRDE20161227001

Nemecká spoločnosť, skúsený predajca rôznych stavebných výrobkov a záhradných doplnkov, ktorý kupuje produkty po celej Európe, hľadá výrobcu modulárneho stavebnicového betónu na ploty na základe výrobnej zmluvy.

G.46 Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov

BRRO20161125003

Rumunsky distribútor alkoholických nápojov, ako sú víno, pivo, whisky, hľadá výrobcov alkoholických výrobkov, ktorí by mali záujem o jeho služby ako distribútor alebo obchodný agent na rumunsky trh. Spoločnosť vlastní park so 60 autami na distribúciu týchto výrobkov pre klientov HORECA.

BRDE20161221001

Nemecká spoločnosť, ktorá navrhuje a predáva nábytkové doplnky pre známu švédsku firmu ponúka výrobu  a svoj predaj rozširuje o elektronický obchod, hľadá stolárov, ktorý by boli schopní vyrobiť produkty z drevotriesky a masívneho dreva pre malú sériu unikátnych kúskov nábytku na základe výrobnej zmluvy.

BRRS20161206001

Srbská spoločnosť, zaoberajúca sa dovozom, vývozom a distribúciou čerstvého ovocia a zeleniny, ktorá je známa veľmi dobrou sieťou na domácich a zahraničných partnerov ponúka služby ako distribútora produktov na srbskom trhu.

BRES20161123001

Španielska spoločnosť, špecializujúca sa na prieskum trhu a mediálne aktivity pre potraviny a nápoje, ponúka služby ako obchodný sprostredkovateľ európskych výrobcov ekologických a bio výrobkov, ktorí majú záujem vstúpiť na španielsky trh.

BRNL20161207001

Dánska spoločnosť, obchodný zástupca pre výrobcov technického prostredia, ako sú výťahy, žeriavy, bagre a príslušenstvo ponúka spoločnostiam, ktoré chcú vstúpiť na trh Beneluxu spoluprácu na základe zmluvy o obchodnom zastúpení.

BRGR20161205002

Grécka spoločnosť, ktorá ma v portfóliu stavebné materiály, farby a izolačné hmoty, hľadá dodávateľov maliarskych potrieb, ako sú kefy, škrabky, dokončovacie stierky, maliarske valčeky a nástenné profily z  polystyrénu.

BRPL20161130001

Poľský veľkoobchod hľadá dodávateľov čerstvého citrusového ovocia, zeleniny, cereálií, kávy, instantných výrobkov, korenín vína a sladkosti. Spoločnosť, ktorá je na trhu viac ako 20 rokov a má viac ako 5000 položiek, ponúka spoluprácu a distribučné služby.

H.49 Pozemná doprava a doprava potrubím

BRDE20161222001

Nemecká spoločnosť, zaoberajúca sa kamiónovou, mraziarenskou, železničnou a námornou dopravou, vlastniaca flotilu, viac ako 300 vozidiel, závody má aj v Rusku, Poľsku, Bielorusku a Kazachstane ponúka klientom svoje logistické a prepravné služby.

M.74 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti

BRPL20161221002

Poľská spoločnosť, ktorá sa špecializuje na výtvarnú fotografiu hľadá detské oblečenie, rekvizity, dekorácie, nábytok, výrobky jedinečného dizajnu vo forme dohody a distribúcie.

N.78 Sprostredkovanie práce

BRDE20161129001

Nemecká náborová a personálna spoločnosť orientovaná najmä na domácu starostlivosť, ale aj pre strojárske, výrobne a stavebné sektory hľadá nových partnerov v Európe, ktorý by robili nábor pracovníkov, ktorí majú záujem o prácu v Nemecku.

Q.86 Zdravotníctvo

BRUK20161125002

UK spoločnosť, špecializujúca sa na poskytovanie zdravotníckych služieb a školení na riadenie psychickej traumy v spoločnostiach a ich zamestnancov, hľadá partnerov, ktorý by pomohli upraviť program do rôznych kultúr a jazykov v celej Európe.

S.96 Ostatné osobné služby

BRES20161216001

Španielska prestížna námorná spoločnosť, ktorá poskytuje kompletný výber dodávok ako farby laky, dokončovanie práce, krytiny hľadá nové produkty na základe distribučnej zmluvy.