Aktuálny prehľad kaskádových grantov - júl 2021

13.07.2021

 

 

V priloženom súbore vám prinášame prehľad aktuálne otvorených výziev na kaskádové financovanie z bežiacich projektov programu Horizont 2020, ktoré majú termíny uzávierok v najbližších týždňoch a môžu sa ich zúčastniť aj slovenské subjekty. Niektoré z nich sa uzatvárajú už začiatkom júla 2021.

Vo všeobecnosti sú kaskádové granty orientované na malé a stredné podniky a start-upy. Niektorých projektov sa však môžu zúčastniť aj iné organizácie (ako napr. výskumné inštitúcie, neziskové organizácie, Digitálne inovačné huby), či inovátori – jednotlivci. Podmienky oprávnenosti žiadateľov, témy a oprávnené aktivity si definuje každý projekt sám. Všetky podstatné informácie o podmienkach účasti sú zverejnené na webových stránkach jednotlivých projektov a nájdete ich väčšinou zhrnuté v dokumente s názvom Guidlines for Applicants.

 

Viac informácií o tom, čo sú kaskádové granty nájdete v sekcii Pravidlá účasti a financovania na web stránke Národnej kancelárie Horizontu.

 

V prípade otázok kontaktujte Národný kontaktný bod pre EIC alebo pre príslušný tematický klaster programu Horizont Európa.