APVV vyhlásila výzvu na podporu prípravy projektov v programe Horizont 2020

09.04.2018

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyhlásila na konci marca verejnú výzvu na predkladanie žiadostí v rámci programu „Podpora prípravy projektov výskumu a vývoja rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie do roku 2020 – Horizont 2020“.