Batérie – príležitosť pre Slovensko

14.12.2023

Európsky parlament sa dohodol s Radou Európskej únie na novom nariadení o batériách, ktoré si kladie ambiciózny cieľ: spraviť z Európy najzelenšie miesto výroby batérií na svete. Právna norma sleduje celý životný cyklus batérií od ťažby surovín cez výrobu až po ekologickú likvidáciu. Jej cieľom je prispieť celkovo k efektívnejšiemu fungovania vnútorného trhu v oblasti výroby batérií, ale tiež formálne regulovať to, čo sa stane s batériami na konci ich životného cyklu. Dôležitou oblasťou je tak druhý život alebo recyklácia všetkých druhov a veľkostí predávaných na európskom trhu – od malých batérií do elektroniky až po veľkokapacitné batérie do elektromobilov. Aplikácia nariadenia na európskej úrovni v tejto podobe znamená okamžité zavedenie pravidiel do legislatívnej praxe členských krajín bez nutnosti ratifikácie.

Lepšie využitie drahých surovín
Nariadenie prinesie lepšiu informovanosť spotrebiteľov o batériách, ich vlastnostiach a možnostiach recyklácie – všetky dôležité informácie bude obsahovať takzvaný digitálny pas batérie. No nielen to. Nariadenie má napríklad ukončiť používanie takých batérií v elektronike, ktoré sa nedajú jednoducho demontovať a vymeniť. Pre životné prostredie znamená európska regulácia zníženie emisií a zvýšenie podielu recyklovaných materiálov. Výrobcovia budú povinní zbierať akumulátory a finálne dosiahnuť recykláciu batérie ako celku minimálne na úrovni 70 percent. Špecificky pri aktívnych materiálov však bude predpísaná úroveň vyššia. Napríklad sa tak bude musieť vrátiť späť do obehu viac ako 80 percent lítia či 95 percent kobaltu, medi a niklu. Nariadenie bude nepriamo regulovať aj ťažbu, spracovanie a pôvod surovín. Netýka sa to však len veľkých batérií v elektromobiloch, pri ktorých musí byť zabezpečený stopercentný zber. Priamo regulované budú všetky kľúčové fázy životného cyklu batérií vrátane montáže a recyklácie surovín,  by sa zabezpečilo, že tieto procesy sa budú vykonávať udržateľne, bezpečne a spôsobom, ktorý podporí európske priemyselné a výrobné kapacity a posilní vnútorný trh Únie.

Dopyt po batériách porastie
Do roku 2030 sa podľa odhadov dopyt po batériách v európskom bloku 14-násobne zvýši. Modelovanie SEVA predpokladá, že päť slovenských automobiliek bude v roku 2035 potrebovať 80 gigawatt hodín batérií ročne. To predstavuje produkciu približne dvoch batériových „gigafactories“ vo veľkosti, o ktorej uvažuje v našom regióne napríklad Volkswagen. Ak by sme k tomu pripočítali požiadavky ďalších automobiliek v regióne, narastie dopyt v okruhu 500 kilometrov na stovky gigawatthodín. Vzhľadom na logistické obmedzenia je najvýhodnejšie vyrábať Li-ion batérie pre elektromobily na mieste, kde sa inštalujú. Kým Poľsko a Maďarsko už výrobné kapacity majú v prevádzke a intenzívne pracujú na ich ďalšom rozširovaní, u nás sa zatiaľ iba diskutuje o dvoch až troch väčších projektoch. Slovensko by rozhodne malo využiť svoju polohu a rozvinutú priemyselnú infraštruktúru na výrobu batérií vo veľkom. Automobilový priemysel, ktorý sa na HDP krajiny podieľa približne 12 percentami, prechádza na výrobu elektromobilov. Produkcia batérií pre Slovensko predstavuje významný ekonomický potenciál, keďže cena batérie v dnešnom elektromobile tvorí v závislosti od modelu približne 30 až 40 percent z ceny vozidla.

Nový priemysel – recyklácia batérií
Európska regulácia zároveň dáva základ aj vzniku nového priemyselného sektoru – recyklácie batérií. Táto oblasť má obrovský potenciál vzhľadom na cieľ vyrábať nové batérie s definovaným pomerom obsahu recyklovaných materiálov. Nové nariadenie nepredpisuje iba mieru recyklácie starej batérie, ale aj to, koľko sa „recyklátu“ musí použiť na výrobu tej novej. Má sa tak podporiť trh s recyklovaným materiálom a umožniť znovu využiť cenné aktívne materiály. Slovensko by malo výraznejšie investovať do vývoja technologických inovácií na recykláciu batérií tak, aby sa stalo regionálnym lídrom v tomto odvetví. Požiadavky nariadenia na recykláciu sú však komplexné a zložité, rozdelené medzi rôznych aktérov a bude veľmi náročné ich splniť, a to najmä v odvetví, ktoré dnes ešte ani neexistuje.

Výzva aj pre Slovensko
Európske nariadenie o batériách prináša pre Slovensko výzvy aj príležitosti. Podiel Japonska na svetovej produkcii batérií napríklad v priebehu posledných piatich rokov spadol z 25 na 5 percent. O tento trh sa práve v tomto období zvádza neúprosný súboj a Slovensko by nemalo ostať bokom. Prvý projekt v oblasti výroby batériových článkov bude zrejme InoBat, pričom neoficiálne sa medzi potenciálnymi investormi a vládou diskutuje o dvoch ďalších továrňach.

Treba si ale uvedomiť, že tieto aj ďalšie pripravované investície   Poľsku a Maďarsku, napríklad LG Energy, CATL, SK on, Northvolt či Umicore, znamenajú prevažne budovanie kapacít na montáž článkov, výrobu batériových materiálov a „packov“. Existuje tu však aj priestor na vznik dodávateľského reťazca zloženého z menších firiem, ktoré budú dodávať komponenty do batérií, ako napríklad senzory, chladenie a podobne. Celý tento segment sa vyznačuje vysokou mierou inovácií a Slovensko by malo v tomto smere využiť svoj potenciál.

Zdroj: euractiv.sk a RK SOPK