CEE Automotive Supply Chain 2022

17.10.2022

Piaty ročník medzinárodného podujatia CEE Automotive Supply Chain 2022 je už úspešne za nami. Okrem zaujímavých prednášok a diskusií ohľadom automobilového priemyslu mohli návštevníci vidieť výstavu a nadviazať nové obchodné kontakty vďaka B2B stretnutiam a networkingu. Tento rok sa zúčastnilo v Žiline 312 účastníkov zo 16 krajín a prebehlo viac ako 500 B2B stretnutí. 

Podujatie bolo určené hlavne pre dodávateľov a subdodávateľov do automobilového a pridruženého priemyslu. Hlavnými témami boli :

  • Automobilový priemysel
  • Dodávateľský reťazec automobilov
  • Budúce požiadavky na dodávateľov
  • Kvalita v automobilovom priemysle
  • Logistika v automobilovom priemysle
  • Predaj náhradných dielov pre prvovýrobu

Sme radi, že EEN mohlo byť súčasťou tímu a staralo sa o bezproblémový chod B2B rokovaní. Ďakujeme všetkým účastníkom podujatia a tešíme sa na Vás znova o rok.