Ceny za inovácie „Krištáľový Merkúr 2022" sú rozdané

03.04.2023

Po štvorročnej prestávke kvôli COVID-19 sa Banskobystrickej regionálnej komore SOPK podarilo zorganizovať veľmi úspešný ročník súťaže o cenu za inovácie „Krištáľový Merkúr 2022“. Prihlásilo sa 20 zaujímavých inovačných projektov od firiem aj od študentov stredných odborných škôl. Víťazov vyhlásili počas slávnostnej časti valného zhromaždenia členov regionálnej komory 30. marca 2023.

Nominácie hodnotila komisia zložená zo zástupcov Predstavenstva Banskobystrickej RK SOPK, Úradu priemyselného vlastníctva SR, Banskobystrického samosprávneho kraja a Technickej univerzity vo Zvolene. Hodnotila popis a charakter inovácie výrobku alebo služby, originalitu a pôvodnosť inovácie, očakávanú efektívnosť, ekologickosť produktu, uplatnenie na trhu a vplyv na životné prostredie. Na základe naplnenia týchto kritérií rozhodla o udelení hlavných cien vo všetkých kategóriách.

Hlavnú cenu v kategórii Produktová inovácia vyššieho stupňa získala firma mraas s. r. o. zo Zvolena za Vývoj a výrobu modulárneho autonómneho robotického systému poháňaného batériami. Veľmi zaujímavé boli aj inovácie ďalších zúčastnených firiem, a to WAY INDUSTRIES, a.s., Krupina, ktorá sa do súťaže zapojila s inováciou jednotlivých systémov a dizajnu nakladača riadeného preklzom kolies LOCUST, a SL SLOVAKIA, a.s., Slovenská Ľupča s inováciou vyprosťovacieho transportéra model ER4120 T-REX. A čo rozhodlo v prospech víťaza? Originalita a pôvodnosť inovácie a jej ochrana zapísaným úžitkovým vzorom na Úrade priemyselného vlastníctva SR.

V kategórii Produktová inovácia nižšieho stupňa komisia udelila hlavnú cenu spoločnosti Devonic s. r. o. z Banskej Bystrice za detský rastúci bicykel pre deti od 2 do 6 rokov. V kategórii Inovácia technológie, riadenia a marketingu hodnotiaca komisia rozhodovala medzi 4 nomináciami a hlavnú cenu udelila spoločnosti mobil online, s.r.o. za EKOBOX – opakovateľne použiteľná prepravka vyrobená z recyklovaného plastu.

Poďakovanie však patrí aj ďalším zúčastneným v tejto kategórii, a to spoločnosti AGRO CS Slovakia, a.s. za technológiu Výroba drevného vlákna (nahradzujúceho rašelinu), spoločnosti EIBEN s.r.o. za Zavedenie do sériovej výroby 3 dielov pre vzduchové odpruženie vozidiel Maserati a Spojenej škole – Strednej odbornej škole automobilovej za vybudovaniec novej učebne metrológie.