Čo prináša program InnovFin? Zvýhodnené úvery a investície do výskumu a vývoja pre firmy i výskumné organizácie

18.09.2018

Inovačné spoločnosti a iné organizácie majú často ťažší prístup k financovaniu vysokorizikových nových nápadov alebo ich rozvoja. Prostredníctvom pôžičiek a záruk, ako aj investovaním do inovačných MSP a malých podnikov so strednou kapitalizáciou pomáha program Horizont 2020 vyplniť túto „inovačnú medzeru“ pod hlavičkou iniciatívy InnovFin.

Európska komisia pripravila rozsiahle finančné nástroje podpory MSP na uľahčenie prístupu k prostriedkom financovania pre výskum, inovácie a rast spoločností na európskych a svetových trhoch. Tieto nástroje sú realizované prostredníctvom Európskej investičnej banky (EIB) a Európskeho investičného fondu (EIF).

Viac o programoch a odkazy nájdete tu...