CREATIVITY4CIRCULARITY! Inovujte udržateľne a zároveň kreatívne!

26.10.2020

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v rámci Komponentu 1 Schémy na podporu malých a stredných podnikov v rámci projektov nadnárodnej spolupráce (schéma pomoci de minimis). je otvorená do 31.10.2020 TU!!

Obehové hospodárstvo (cirkulárna ekonomika), ktoré efektívne využíva zdroje a odpad považuje za cennú surovinu, sa stáva celosvetovým trendom a významne ovplyvňuje podnikateľské prostredie. Tento vývoj podporuje na úrovni legislatívy Európska zelená dohoda, na úrovni spotrebiteľa dopyt po „zelených“ tovaroch a službách.

Zelené inovácie robia podnikanie odolnejším voči potenciálnym rizikám ako napríklad volatilita cien surovín, prinášajú nové príležitosti a odlišujú od konkurencie. Kreativita je hnacím motorom inovácií. Prihláste sa do výzvy Creativity4Circularity ako „challenge owner“. My vás prepojíme na tvorivých ľudí, ktorí vám pomôžu nájsť návrhy riešení v oblasti udržateľnosti a obehového hospodárstva.

Do výzvy sa môžu zapojiť najmä výrobné spoločnosti z celého Slovenska, bez ohľadu na veľkosť podniku a sektor, ktoré:

 • využívajú inovatívne technológie a/alebo digitalizáciu (napr. internet vecí, automatizáciu, robotizáciu atď.)
 • majú otvorené zmýšľanie a chcú spolupracovať s kreatívnym sektorom
 • majú možnosť vyhradiť zamestnanca, ktorý bude kontaktnou osobou (napr. zúčastní sa stretnutí, odprezentuje vašu „challenge“, poskytne doplnkové informácie a pod.)

Čo môžete získať?

 • bezplatnú úvodnú konzultáciu zameranú na zistenie vašich potrieb s inovačným expertom
 • prepojenie s kreatívnym sektorom podľa špecifickej „challenge“
 • bezplatnú individuálnu podporu v čase spolupráce so zástupcami kreatívneho sektora
 • návrhy riešení „šité na mieru“ vďaka spolupráci so zástupcami kreatívneho sektora
 • podporu pri hľadaní finančných nástrojov zameraných na kreatívne spolupráce
 • možnosť využiť bezplatné konzultácie a poradenstvo Slovak Business Agency (platí pre zapojené malé a stredné podniky)
 • možnosť prezentovať vašu spoločnosť
 • účasť na projekte s cezhraničným presahom

Viac informácií: TU!!