Ďalší krok v rozvoji spolupráce Banskobystrického kraja s Čínou

13.07.2022

Banskobystrická regionálna komora SOPK pokračuje v sérii aktivít, ktorých cieľom je podporiť ekonomickú a obchodnú spoluprácu medzi firmami z Banskobystrického kraja a Čínou. Najnovším krokom je zmluvný základ pre spoluprácu s čínskou provinciou Heilongjiang v podobe Memoranda o porozumení o ekonomickej a obchodnej spolupráci. Predstavitelia Banskobystrickej regionálnej komory SOPK a Heilongjiang výboru Čínskej rady pre podporu zahraničného obchodu ho podpísali 21. júna 2022. Netradične, počas videokonferencie.

V memorande sa obidve strany zaviazali, že zavedú pracovný kontaktný mechanizmus na zdieľanie informácií o obchode a investíciách a budú podporovať podnikateľské subjekty pri uskutočňovaní vzájomne výhodných ekonomických a obchodných výmen a spolupráce.

Za účasti J. E. veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky na Slovensku Sun Lijie dokument za Banskobystrickú regionálnu komoru SOPK podpísal predseda jej predstavenstva Vladimír Mužila a za Heilongjiang výbor Čínskej rady pre podporu zahraničného obchodu jej predseda Wang Yingchun. Podpis memoranda sa konal netradične, počas videokonferencie zúčastnených strán.