Digitalizácia firiem a podpora financovania

06.12.2022

BIC Bratislava je partner celoeurópskeho projektu ADMA TranS4MErs (ADvanced MAnufacturing Transformation), v ktorom zastupuje Slovensko. Projekt ADMA sa zameriava na technologicky orientované MSP s cieľom ich digitálnej, sociálnej, environmentálnej a energetickej transformácie.

Momentálne od 1. septembra do 14. decembra prebieha výzva pre MSP v oblasti pokročilej výroby na získanie konzultačných služieb vo forme vouchera. Prvých 35 uchádzačov, ktorí sa zapoja do výzvy, môže bezplatne využiť služby na podporu digitálnej, sociálnej, environmentálnej a energetickej transformácie.

Stačí ak nás kontaktujete a radi vám poskytneme viac informácií o poskytovaných službách.

 

Financovanie digitalizácie podpora pri digitálnej transformácii boli tiež kľúčové témy eventu "Meet the ADMA TranS4MErs", ktorý sa konal 23. novembra. 

Spoznajte expertov, tzv. transformerov, ktorí vám pomôžu naštartovať digitálnu, sociálnu či energetickú transformáciu, a to hlavne v oblasti pokročilej výroby.