Digitalizácia malých a stredných firiem v oblasti stavebníctva

23.03.2023

Dovoľujeme si vám prestaviť nástroj európskej komisie, ktorého cieľom je analyzovať digitálnu zrelosť stavebných spoločnosti. Sken digitálnej zrelosti spolu s príručkou pomáhajú malým a stredným podnikom zvýšiť ich efektívnosť, produktivitu a konkurencieschopnosť prostredníctvom digitálnej transformácie. Jeho úlohou je podporiť MSP, aby sa stali konkurencieschopnejšími a úspešnejšími.

Európsky stavebný sektor pozostáva z množstva malých a stredných podnikov, ktoré možno z hľadiska ich digitalizácie rozdeliť do týchto skupín: neskorí osvojitelia, skorí osvojitelia a priekopníci. Zámerom Európskej komisie je poskytnúť malým a stredným podnikateľom služby šité na mieru (príručku a školenia), preto je dôležité poznať ich úroveň digitálnej zrelosti. Pre získanie potrebných informácií boli vyvinuté dva skeny digitálnej zrelosti:

1, tzv. rýchly sken - kladie niekoľko základných otázok

2, tzv. hĺbkový sken - kladie konkrétnejšie otázky.

Tieto skeny boli vytvorené na základe skúseností získaných z existujúcich národných a európskych skenov digitálnej zrelosti v stavebníctve a v iných oblastiach. Najdôležitejším rozdielom oproti iným existujúcim skenom je pokrytie špecifických technológií (napr. BIM, ako aj iných technológií) a netechnologických tém. Ďalším rozdielom je, že tento sken je silne prepojený s uvedenou príručkou a je vypracovaný pre celú EÚ.

Zistite úroveň digitalizácie vo svojej firme na https://digital-construction.ec.europa.eu/maturity-scan

Kalendár podujatí so zameraním na oblasť digitalizácie nájdete TU.