Do Bilbaa pocestujú projekty Aj Ty v IT a Openlab

03.08.2023

Súťaž EEPA 2023, ktorú zastrešuje Slovak Business Agency, pozná tohtoročných slovenských víťazov. Uspeli v konkurencii ďalších skvelých projektov.

Cieľom Európskej ceny za podporu podnikania (EEPA) je oceniť výnimočné projekty, ktoré podporujú podnikateľské aktivity, zvyšujú povedomie o podnikaní a inšpirujú potencionálnych podnikateľov. Iniciatívu organizuje Európska komisia a na Slovensku ju zastrešuje Slovak Business Agency.

Oba víťazné projekty sa predstavia na záverečnej konferencii SME Assembly v Španielskom meste Bilbao (13. - 15. 11. 2023). Tam budú mať možnosť zúčastniť sa networkingu, workshopov či prednášok od prestížnych ekonómov. 

Ženy do IT patria
Tento rok sa do súťaže zapojilo 9 projektov. Celkovým víťazom národného kola súťaže sa stal projekt Women Academies v kategórií: zodpovedné podnikanie prístupné pre všetkých,  prihlasovateľ Aj Ty v IT. Hlavným cieľom Women Academies je rekvalifikovať dospelé ženy na junior IT pozície a prepojiť ich s IT firmami tak, aby im tieto firmy dali pracovnú príležitosť. Od roku 2018 absolvovalo 95 akadémii celkovo 1734 účastníčok. Vyše 60 % účastníčok sa buď zamestnalo v IT alebo začalo používať nadobudnuté IT zručnosti v súčasnej alebo novej práci a vďaka tomu sa aj kariérne posunuli a zlepšili si aj pracovné a kariérne možnosti do budúcnosti.

Talenty by nemali odchádzať
Na druhom mieste sa umiestnil projekt OpenLab, ktorý bol založený s cieľom zvyšovať úroveň vzdelávania v IT, uplatniteľnosť študentov na trhu práce, zručnosti pre 21. storočie a regulácie odlivu talentu. Openlab vznikol pred 6 rokmi z vízie, že otvorený prístup a kvalitné vzdelanie sú základom úspechu jednotlivca a prosperujúcej spoločnosti. OpenLab vytvoril ekosystém vzdelávania, v rámci ktorého edukuje a motivuje školákov základných škôl pri výbere odboru štúdia. Taktiež vzdeláva učiteľov, aby mohli aplikovať tento prístup do ich osnov v systéme učebných plánov na školách, kde tento systém nie je zatiaľ prítomní. Zapája študentov na stáže už od 1. ročníka a prepája ich s firmami.

Ďalšie projekty ktoré sa zapojili do súťaže EEPA 2023

  • Projekt BIOGRADA, inovatívny patentovaný proces zhodnocujúci biologicky rozložiteľný odpad na pôdny regenerátor EFFECO a zelenú energiu. Zmyslom je zhodnotiť živiny v odpade a vrátiť ich späť od pôdy.
  • Projekt Kompostujme, prináša ľuďom riešenia na kompostovanie bioodpadov primárne v interiéroch, napríklad v bytových domácnostiach ale aj pri rodinných a bytových domoch v súkromných či komunitných záhradách.
  • Projekt VýťahConf – space business conference,  je séria úspešných konferencií a tematických workshopov zameraných na rozvoj vesmírneho podnikania na Slovensku a v stredoeurópskom regióne.
  • Projekt WAXOPACK, cieľom je rozširovať povedomie o udržateľnom životnom spôsobe v súlade s prírodou a to priamo výrobkami, ktoré slúžia na predĺženie čerstvosti potravín, čím sa znižuje tvorba odpadu.
  • Projekt Finappie, inovatívna finančná platforma pre podnikateľov, vytvára novú éru vo finančnom riadení. Pomáha znižovať administratívnu záťaž živnostníkov, malých firiem a účtovníkov.
  • Projek Bootcamps by WomanUp, poskytuje kvalitné neformálne vzdelávanie pre ženy, a jeho cieľom je motivovať a podporovať ženy v kariérnom a osobnom raste.
  • Projekt Facility System Hub je priestor, ktorý okrem zázemia pre podnikateľov, ako je biznis reštaurácia, variabilné kongresové priestory so zdieľanými službami i kancelárske priestory, poskytuje regionálnu Biznis klubovú platformu.