Dohoda CETA je výhodná aj pre slovenských podnikateľov

01.07.2019

 

Výhody vyplývajúce z Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody medzi Európskou úniou a Kanadou (CETA) predstavil členom SOPK obchodný radca Kancelárie veľvyslanectva Kanady Milan Haruštiak.

Európska únia predstavuje pre Kanadu druhého najväčšieho obchodného partnera po USA, je najdôležitejším zdrojom priamych zahraničných investícií v Kanade a najväčším príjemcom priamych investícií Kanady v zahraničí. Na základe dohody CETA bolo zrušené dovozné clo na 98 % colných položiek Kanady a Európskej únie. Ďalšie jedno percento colných položiek bude zrušené počas sedemročného obdobia (do septembra 2024).

Podnikatelia mali možnosť priamo sa informovať o podrobnostiach a získať praktické rady k požiadavkám na určovanie pôvodu tovaru, aby bolo možné aplikovať zrušenie dovozných ciel, postup, ako sa zaregistrovať do CETA systému, ako aj overenie výšky dovozných ciel v Európskej únii a v Kanade. Zúčastnení diskutovali aj na tému nových štandardov v oblasti obchodovania s tovarmi a službami, investovania či verejného obstarávania. Na základe dohody CETA došlo taktiež k výraznému uľahčeniu mobility pracovníkov, pobytov podnikateľov a investorov. Podnikateľov zaujala aj skutočnosť, že dohoda umožňuje certifikačným inštitúciám v Európskej únii a v Kanade testovanie a certifikáciu tovarov podľa noriem a predpisov druhej strany.

Vďaka Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohode medzi Európskou úniou a Kanadou CETA vzniká množstvo nových príležitostí v Kanade aj v Európskej únii, otvárajú sa nové trhy pre exportérov, podporuje sa vznik kvalitných pracovných miest a upevňujú sa hospodárske vzťahy medzi obidvoma hospodárstvami.

Máte aj vy záujem podnikať v Kanade? Kontaktujte Útvar medzinárodnej spolupráce SOPK (e-mail: jozef.rajtar@sopk.sk) alebo jednu z našich 8 regionálnych komôr SOPK (www.sopk.sk)