Dotazníkový prieskum o motívoch a bariérach účasti slovenských žiadateľov v programe Horizont 2020

26.11.2019