EIT Climate-KIC otvára výzvu na podporu klimatických inovácií

12.10.2021

EIT Climate-KIC otvára výzvu na podporu klimatických inovácií

 

Swedish cities partner with Climate-KIC | European Institute of Innovation  & Technology (EIT)

EIT Climate-KIC otvára výzvu Innovation Call 2022 na podporu vývoja nových produktov alebo služieb na podporu opatrení v oblasti klímy ako dekarbonizácia, adaptácia na zmenu klímy, obehové hospodárstvo, využívanie krajiny atď.

Zameriava sa na inovátorov, výskumníkov, vedcov, koučov a odborníkov, aby spojili sily v projektoch, ktorých cieľom je priniesť na európsky trh inovatívne riešenia na zmiernenie klimatických zmien. Podpora je určená aj pre existujúce inovácie, najlepšie nápady a návrhy komerčných riešení s potenciálom expandovať na nové trhy v celej Európe.

Výzva je otvorená do 18. novembra 2021

 

Bližšie informácia k výzve:

  • Príručka pre žiadateľa, obsahuje detailné informácie o typoch projektov, ktoré budú môcť byť podporené v rámci tejto výzvy.
  • Séria informačných webinárov k náležitostiam výzvy a k príprave prihlášky, partnerských podujatí, sekcie krátkych prezentácií projektových návrhov a pod. Jednotlivé registračné linky na podujatia nájdete str. 5-6 Príručky pre žiadateľa.
  • Prihlášku do výzvy je možné zaslať online cez platformu Plaza
  •  

Výzva definuje 5 podporovaných inovačných oblastí (Kapitola 4 Príručky pre žiadateľa):

  • mestské systémy,
  • systém využitia krajiny,
  • obehové hospodárstvo a systém materiálov,
  • prelomové technológie v oblasti adaptácie/mitigácie na zmenu klímy,
  • just transformation (spravodlivá transformácia).

 

Zdroj: Národná kancelária Horizontu