EIT otvoril výzvu na zriadenie novej komunity v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu

10.11.2021

 

 

 

 

 

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) je jedinečnou iniciatívou EÚ, ktorá stimuluje inovácie na celom území Európy. V súčasnosti tvorí najväčšiu celoeurópsku inovačnú komunitu, ktorá spája viac než 2 000 partnerov naprieč rôznymi sektormi.

EIT podporuje rozvoj dynamických európskych partnerstiev medzi poprednými univerzitami, výskumnými laboratóriami a podnikmi prostredníctvom tzv. znalostných a inovačných spoločenstiev (Knowledge and Innovation Communities/KIC). V súčasnosti je aktívnych 8 znalostných a inovačných spoločenstiev (KIC) v oblastiach ako napríklad zdravie, potravinárstvo, klimatické zmeny, udržateľné zdroje energie, nerastné suroviny a pod.

 

 

EIT aktuálne otvoril výzvu na zriadenie nového znalostného a inovačného spoločenstva (KIC) v oblasti kultúrnych a kreatívnych sektorov a priemyselných odvetví (Cultural & Creative Sectors and Industries/CCSI).

Prostredníctvom spojenia kultúrnych a kreatívnych organizácií z podnikateľskej sféry, organizácií vysokoškolského vzdelávania a výskumu má nové spoločenstvo prinášať inovatívne riešenia, ktoré budú napomáhať týmto odvetviam a priemyslu a podporiť tak vedúce postavenie Európy v oblasti kultúry.

 

Základné pravidlá oprávnenosti:

  • konzorcium musí pozostávať min. z 3 a max. 50 nezávislých partnerských organizácií
  • partneri musia pochádzať min. z 3 rôznych členských štátov EÚ
  • minimálne dve tretiny partnerov musia pochádzať z rôznych členských štátov EÚ
  • v konzorciu musí mať zastúpenie min. 1 vysoká škola, min. 1 výskumná organizácia a min. 1 súkromná spoločnosť

 

V súvislosti s otvorením výzvy EIT organizuje v novembri a decembri 2021 sériu informačných podujatí.

Organizácie majú možnosť vyhľadávať potenciálnych partnerov na platforme, ktorá bola za týmto účelom zriadená.

Žiadosti sa predkladajú online na Funding & Tenders portáli.

Uzávierka na predkladanie žiadostí: 24. marec 2022

 

Viac informácií na stránkach Národnej kancelárie Horizontu.