Ekonomický prieskum EUROCHAMBRES 2019: Viac ako 45.000 európskych podnikov vyjadrilo obavy z nedostatku pracovných síl

12.12.2018

 

Európske podniky sú opäť optimistické v otázke ohľadne vývoja ekonomiky do budúceho roka. Vzrástli najmä obavy z prístupu k kvalifikovaným pracovníkom. To sú hlavné zistenia Ekonomického prieskumu EUROCHAMBRES 2019, ktorý je 26. výročným hodnotením očakávaní európskych podnikateľov na základe odpovedí od viac ako 45 000 podnikov v 26 krajinách.


Tento znepokojujúci trend v oblasti ľudského kapitálu potvrdzuje to, čo sa už v Európskom parlamente podnikov objavilo 10. októbra 2018, keď 84% podnikateľov odpovedalo "áno" na otázku, či je dnes ťažšie nájsť zamestnancov s vhodnými zručnosťami ako pred 5 rokmi. Nesúlad medzi ponukou a dopytom po kvalifikovaných pracovníkoch je čoraz väčším problémom pre podnikateľov, čo bude mať vplyv na hospodársky rast Európy v nadchádzajúcich rokoch, ak sa nebude účinne riešiť.

Na zhromaždení malých a stredných podnikov v Grazi prezident EUROCHAMBRES Christoph Leitl uviedol: "Náš Ekonomický prieskum EUROCHAMBRES 2019 zdôrazňuje, aké sú kritické zručnosti a náklady práce na konkurencieschopnosť MSP. Tento prieskum vyjadruje názory 45 000 európskych podnikateľov, preto ich tvorcovia musia zohľadňovať ich politiky a opatrenia“.

Pokles dôvery v podnikateľskej činnosti možno pripísať nielen nedostatku zručností, ale aj zníženiu miery rastu a rastúcim geopolitickým problémom, ktoré neočakávane ovplyvňujú vnímanie podnikateľského prostredia podnikateľmi.

Kľúčové poznatky:
• Európske podniky očakávajú ešte výraznejší nárast domáceho predaja.
• Pokles tempa rastu vývozného predaja sa predpokladá po období 2015-2018.
• Hodnoty investícií a zamestnanosti naznačujú slabší rast po oživení v rokoch 2013-2018.
• Brexit je považovaný za hlavnú výzvu takmer dvoma tretinami írskych respondentov.

Zistenia Ekonomického prieskumu EUROCHAMBRES 2019 budú obsahovať odporúčania EUROCHAMBRES pre kandidátov v budúcich európskych voľbách do Európskeho parlamentu a legislatívneho obdobia EÚ v rokoch 2019 - 2024. "Podniky sú otvorené pre EÚ, takže EÚ musí byť otvorená pre podnikanie", dodal prezident Leitl. EUROCHAMBRES - Združenie európskych obchodných a priemyselných komôr zastupuje viac ako 20 miliónov podnikov v Európe - 98% z nich sú MSP - prostredníctvom členov v 44 krajinách a európskej siete 1700 regionálnych a miestnych komôr.

Viac dostupných informácii k EUROCHAMBRES ekonomickému prieskumu 2019 TU ◄ a grafické znázornenie TU ◄: